Alltak AS
Munkerudkleiva 5 A
1164 Oslo

Tlf: 90 09 27 72
torry@alltak.noVelkommen til Alltak AS

Et tett tak er en god start!
Alltak AS er medlem av Takringen – en landsdekkende kjede av selvstendige takentreprenører.

Med moderne utstyr, høykvalitetsprodukter
og solid kompetanse utfører Alltak alle typer
oppdrag innen fagområdene

• taktekking
• isolering
• membrantekking
• kulverttekking
• radonsperre
• blikkenslagerarbeid

SOM MEDLEM AV TAKRINGEN opptrer vi profesjonelt og ansvarlig overfor våre kunder. Dette innebærer ikke minst at vi holder oss nøyaktig til den avtale som er inngått. Vi er med andre ord opptatt av å levere riktig vare til avtalt pris og avtalt tid.

ALLE VÅRE MEDARBEIDERE er solide og erfarne fagfolk, og vi setter vår ære i å opptre som seriøse og pålitelige samarbeidspartnere i samtlige av våre kunde- og leverandørforhold.

FELLESNEVNERE FOR VÅRE TJENESTER:
- Fagmessig utførelse
- Solid dokumentasjon
- God prosjektstyring
- Riktig pris

TA KONTAKT!
Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Ønsker du en gratis og uforpliktende befaring eller et ditto pristilbud?
Send gjerne en e-post eller ring oss i dag (se "Kontakt" ovenfor for telefonnummer og e-postadresse).

ALLTAKS JULEKONKURRANSE I 2013:
Takk til dere som deltok i Alltaks julekonkurransen, utlyst på julekortet vårt. Den heldige vinneren, Thomas Helljesen i Søylen Eiendom AS.
Thomas mottar dermed en king-size flaske rødvin – og vi gratulerer!
Som kjent lovte vi å sende kr 250 per konkurransedeltaker til Norsk Folkehjelps arbeid for tyfonofrene på Fillippinene. Ut ifra deltakelsen ble det dessverre ikke stort å sende, kanskje ble oppgaven for vanskelig, men vi sender uansett i disse dager kr 5000 til Folkehjelpen.